Tağutları reddetmek imanın şartı mıdır, buyrun kuran'a soralım?

Haber Forumu

Administrator
Yönetici
Katılım
29 Ağu 2021
Mesajlar
79,305
Tepki
2
Puan
38
Dinde zorlama yoktur. Rüşd/Hak, batıldan (kesin bir biçimde) ayrılmıştır. Her kim (reddetmek, tekfir etmek, teberrî etmek suretiyle) tağutu inkâr eder ve Allah’a iman ederse kopması olmayan sapasağlam kulp (olan Kelime-i Tevhid’e) tutunmuş (ve İslam dinine girmiş) olur. Allah (işiten ve dualara icabet eden) Semi’, (her şeyi bilen) Alîm’dir." İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!

İslam’ın kopmaz kulpu Kelime-i Tevhid’dir. Kişinin Kelime-i Tevhid’in ehlinden olması ve söylediği Lailaheillallah’ın kendisine fayda sağlaması için iki şart zikredilmiştir: Tağutu inkâr ve Allah’a (cc) iman.
Tağut, Kur’âni bir kavram olup Kur’ân’da sekiz farklı ayette geçmektedir. İslam’ın en önemli kavramlarından olan tağutu reddetmek, tüm peygamberlerin ortak gündemidir. (bk. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
)
Kur’ân’a göre tağut:
- Kur’ân’ın ölçüleri dışında ölçüler koyarak insanları vahyin aydınlığından küfrün karanlıklarına götüren geleneksel, dinî ya da siyasi bilgi kaynağı (İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
)
- Putlaştırılan, uğruna yaşanıp ölünen, dostluk ve düşmanlığın kendisine göre belirlendiği, meşruiyetini Allah’tan almayan değerler ve takip edilen yollar (İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
)
- Allah’ın yasalarına muhalif kanun yapan ve insanları buna davet eden şahıslar ve kurumlar ile bunların koyduğu yasalar (İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
)
- Allah’ın dışında ibadet edilen, Allah gibi sevilen, korkulan, gönülden itaat edilen canlı cansız varlıklar (İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
).
Allah’a iman edip, tağutları reddetmeyen her insan tağuta iman etmiş, ona kul olmuş ve Allah’ı inkâr etmiştir. (bk. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
; İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
)


Allah, iman edenlerin Velisidir/dostudur. (Bu dostluğunun bir tecellisi olarak) onları (küfrün, şirkin) karanlıklarından (tevhidin ve imanın) aydınlığına çıkarır. Kâfirlerin velileriyse/dostlarıysa tağuttur. Onları (iman ve tevhidin) aydınlığından (küfrün ve şirkin) karanlıklarına çıkarırlar. Bunlar, ateşin ehlidir ve orada ebedî kalacaklardır. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!Kendilerine Kitap’tan pay (ilim) verilen kimseleri görmedin mi? Onlar cibte ve tağuta iman ediyorlar ve kâfirler için: “Bunlar, müminlerden daha doğru bir yol üzeredir.” diyorlar. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!

İbni Abbas (ra) ayeti: “Cibt, taptıkları putlardır. Tağut ise putların önünde duran, putlar adına konuşan, toplumu yönetenlerdir.” diye tefsir etmiştir. (İbni Ebi Hatim, 5446, 5451) İbni Kuteybe (rh), İbni Cerir Et-Taberi (rh) ve dil âlimlerinden Zeccac (rh): “Allah dışında yüceltilen ve ibadet edilen her varlık cibt ve tağuttur.” demişlerdir.

Sana indirilene (Kur’ân) ve senden önce indirilen (Kitaplara) iman ettiğini zannedenleri görmedin mi? İnkâr etmekle emrolundukları hâlde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan onları (hakka geri dönüşü zor) uzak bir saptırmayla saptırmak ister. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!

Allah’ın (cc) şeriatını bir kenara bırakıp; beşerî kanunlara, örf ve âdetlere, töre ve yöresel inançlara, ezcümle İslam şeriatına göre sorunları çözmeyen bir merciye başvuranlar, inandıklarını söyleseler de onların imanı gerçek olmayıp zandan ibarettir.


İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise tağutun yolunda savaşırlar. (Öyleyse) şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi pek zayıftır. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!


De ki: “Size Allah katındaki cezası bundan daha kötü olan bir şeyi haber vereyim mi? Allah’ın lanet ettiği, ona karşı öfkelendiği, aralarından maymunlar ve domuzlar kıldığı ve tağuta kul eyledikleridir. Bunlar, (Allah katında) yerleri daha kötü ve dosdoğru yoldan sapmış olanlardır.” İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!


Hepsi beraber Allah’ın huzuruna çıkarlar. (Tağutlar tarafından sömürülüp fakirleştirilerek, işkence ve zorbalıkla onursuzlaştırılmış olan) mustazaflar, müstekbirlere derler ki: “Biz (dünyada) sizin tebaanızdık. Şimdi siz, Allah’ın azabına karşı bizi koruyabilecek misiniz/bize bir faydanız olacak mı?” Diyecekler ki: “Şayet Allah bizi hidayet etmiş olsaydı, biz de sizi hidayet edebilirdik. (Artık bir önemi yok.) İster (bu azaba) sabredelim, ister dövünüp yakınalım farketmez, bizim için kaçış yoktur.” İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!

Meşruiyetini İslam’dan almayan liderler ve tebaalarının ahiretteki durumları için bk. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!

Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!


“Firavun’a git! O, haddi aştı/tağutlaştı.” İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah’a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!


Acaba (resûllere karşı takındıkları düşmanca tavır ve yalanlama sözlerini) birbirlerine vasiyet mi ediyorlar? (Ki her kavim harfiyen aynı şeyleri söylüyor.) Bilakis onlar, (tağutlaşmış) azgın kimselerdir. (Onları benzer şeyler söylemeye sevkeden azgınlıklarıdır.) İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!“Firavun’a git. Çünkü o azgınlaşıp (tağutlaştı).” İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!Onlar ki beldelerde azıp (tağutlaştılar). İslamiForum.Net sitemizdeki linkleri görebilmek için sitemize veya yapmanız gerekiyor.
Sitemize üyelikler ücretsizdir!
 
Üst